Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt
EasyTic säljer biljetter på arrangörens uppdrag och är själv endast ombud. För frågor rörande evenemang och dess genomförande ska arrangören kontaktas.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ej ångras efter att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Observera att EasyTic’s system har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Serviceavgifter 
Utöver biljettpriset betalar biljettköparen en serviceavgift.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser EasyTic på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej serviceavgifter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller serviceavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela EasyTic sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Abokningsskydd, villkor
Ansökan om avbokning kan göras om biljettköparen har köpt avbokningskydd i samband med sitt köp.
Ansökan om avbokning kan godkännas:

  • om biljettinnehavaren eller nära anhörig drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
  • om biljettinnehavaren drabbas av en annan plötslig och oförutsedd händelse och inte kan delta i evenemanget.

Orsaken till avbokningen ska ha inträffat efter det att biljett köpts. Biljettinnehavaren måste också på ett betryggande sätt kunna styrka orsaken till avbokningen genom intyg från legetimerad läkare, polisintyg eller intyg från berörd myndighet. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från deltagande i evenemanget framgå.
Om biljettinnehavaren har smittats av Covid-19 så krävs ett positivt PCR-test eller läkarintyg för godkännande av ansökan om avbokning.
Intygsgivaren ska ha kontaktats innan evenemangets starttid.
Ansökan om avbokning skickas till cs@easytic.se senast 6 timmare innan evenemangets starttid.

Terms and conditions of ticket sales

Overview
EasyTic sells tickets as an agent on behalf of event promoters, venues, artists and other event organisers (“Promoter”). Any representations made by the Promoter regarding the event at any time and any associated complaints or claims are the responsibility of the Promoter and not EasyTic. The Promoter sets ticket prices.

Your Ticket
You can print your ticket(s) immediately upon confirmation of your payment card authorisation by clicking the Download link in the confirmation email. A confirmation email which contains a PDF of your ticket is sent to the email address you provided during the ticket purchasing process, from which you can print your ticket(s).

Look after your ticket(s) as you would cash. It must be presented in order to gain admittance to the event. The code on the ticket uniquely identifies this ticket and the purchaser, and can be redeemed only once. Multiple copies of this ticket will not allow multiple entries. In the event that multiple copies of this code are presented at the event, the Promoter may refuse entry to all ticket holders presenting tickets with this code.

When presenting concession tickets or entering events with an age restriction in place, appropriate identification must be shown. If suitable identification is not presented, you may be refused admittance to the event.

Postponements, cancellations & refunds
Tickets purchased online, via EasyTic can not be refunded as a rule. It is the organizer who is responsible for issues relating to refunds of tickets in case of cancellation of event. EasyTic can redeem tickets for canceled events on behalf of the organizer. In the event that a Promoter authorises ticket refunds for a canceled event, they will be issued only to the original payment card used for the purchase.

Tickets sold via the organizer’s own agents or organizer himself, which he accepted payment in cash or through its own POS system cannot be refunded to the buyer via EasyTic.

In the event of a postponement, purchased tickets for the original date will be valid for the new date unless otherwise notified. Purchasers have the option to seek a refund for the value of the purchased ticket(s) for a postponed event by contacting EasyTic prior to the replacement date for the postponed show. In the event that a Promoter authorises ticket refunds for a postponed event, they will be issued only to the original payment card used for the purchase.

Delayed start time of an event or other issues related to the implementation of an event both in and outside the venue are the organizer’s responsibility and not EasyTic’s. It is always the organizer who is responsible for the implementation of an event and the ticket buyer must contact the organizer for any complaints. Purchased tickets can not by refunded to the buyer due to delay start.

Ticket limits
Ticket purchases are limited to a total of 25 tickets per transaction. If you need to purchase more than 25 tickets for an event, you will have to purchase in a separate transaction. This policy is meant to restrict unfair purchasing practices.

Refusal of admission or ejection for objectionable behaviour
The Promoter or venue reserve the right, without refund of any amount paid, to refuse admission to, or eject, any person whose behaviour does not comply with the rules and regulations set forth by the venue and/or Promoter.

Payment Card problems
EasyTic’s ticketing system involves an immediate exchange of information between us and your bank via Stripe. Occasionally, your bank may not authorise a transaction, based on your account status or your card not being enabled for online purchases. In these instances, it is your bank denying your card, not EasyTic, so please contact your bank for a resolution.